Velkommen til

ANDØYPOSTEN


Andøyposten ble grunnlagt i 1979, og er lokalavis for Andøy kommune.
Avisen kommer ut 2 ganger i uka, tirsdager og fredager og utgis på Andenes i Nordland fylke.

Ansvarlig redaktør
Geir Bjørn Nilsen
932 56 165
geir@vol.no

Nyhetsredaktør
Sanna Drogset Børstad
476 42 842
sanna@vol.no

Journalist
Mette Berger
416 84 987
mette@andoyposten.no

Nyhetsleder
Tony Gulla Sivertsen
902 51 829
tony@andoyposten.no

Journalist Andøy
Jørn Aune
908 90 996
jorn@vol.no