Agenda AS

Home
Agenda AS er en moderne arbeids- og inkluderingsbedrift som har som mål å løfte enkeltindivider nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter og evner. Agenda AS skal bidra til å skaffe kompetent arbeidskraft til næringsliv og kommuner. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak som har ulik varighet og innhold. Agenda AS tilbyr også et bredt spekter av produkter og tjenester til både privatmarkedet og bedrifter.

Agenda AS har ambisjoner om å ta aktivt del i og påvirke framtidens arbeidsliv i vår region. Vi søker etter en strategisk og handlekraftig person til å lede arbeidet med utvikling av forretningsprosessene i selskapet. Brenner du for å utvikle og skape resultater gjennom teamarbeid og innehar god forståelse for fremtidens utviklingskrav og forretningsmodeller?

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig at den som blir ansatt har relevant høyere utdanning og prosjekt- og lederutdanning med tilsvarende erfaring. Relevant erfaring vil kunne veie opp for manglende formell kompetanse.

Ansvarsområder:

- Ansvar for utvikling av forretningsprosesser i hele Agenda.
- Følge opp selskapets ulike avdelinger og at de har de mest prosess- og kostnadseffektive systemer.
- Budsjettansvar for eget område.

Den som blir ansatt må videre ha:

- Dokumenterbar evne/kompetanse til strategisk planlegging og gjennomføring
- Generell ledererfaring, samt erfaring fra prosjekt- og prosessledelse med gode resultater
- Forstår at teknologi er et verktøy for å øke lønnsomhet, effektivitet og inntjening
- Økonomisk forståelse

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som er resultatorientert og jobber systematisk og godt - både selvstendig og i samarbeid med andre - og kombinerer strategiske evner med operativ tilnærming. Du må ha god formidlingsevne og det faller seg naturlig for deg å forholde deg til ulike roller og mennesketyper. Du skal videre sørge for at kunnskap, idéer og prosjekter spres i organisasjonen med fokus på kontinuerlig forbedring, holdninger og evaluering.

Vi tilbyr:

- Vi tilbyr deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i virksomheten. Du får være med på å forme Agenda AS sammen med dine nye kolleger og får anledning til å delta i utviklingen av selskapet i en spennende fase for bransjen. Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til adm. direktør.
- Stillingen har konkurransedyktige vilkår og gode pensjons- og forsikringsordning.
- Lønn etter avtale.

Søknad sendes til espenl@dinagenda.no eller Fagernesveien 22/24, 8514 Narvik. Spørsmål kan rettes til adm.dir Espen Lund på mobil 996 16 881.

Søknadsfrist 31. oktober.